Gasos inerts d’extinció (INERGEN®)

Un agent d’extinció de foc que no danya el medi ambient, no és tòxic, i està fet a base de gas natural (nitrogen, argó i diòxid de carboni). S’ha utilitzat de manera extensiva a tot el món com a agent gasós d’extinció de foc durant més de 16 anys, i continua sent el substitut dels halons més utilitzat en el mercat fins avui. L’extinció d’incendis INERGEN® és absolutament segura para a les persones.

És increïblement competitiu en preu i no ocupa molt espai, ja que els cilindres es poden guardar lluny de l’actiu que s’intenta protegir. En l’actualitat existeixen quatre tipus d’extinció d’incendis INERGEN® disponibles, en funció del tipus de risc de foc que es tracti de mitigar:

  • Gas IG01: argó
  • Gas IG100: nitrogen
  • Gas IG55: barreja d’argó i nitrogen
  • Gas IG541: barreja d’argó, nitrogen i diòxid de carboni

Gas IG01

L’argó és un gas inert provinent de l’atmosfera a causa de la qual cosa és considerat com un gas inert ecològic. És un gas incolor, inodor, insípid, químicament neutre i no està creat a partir de mescles, d’aquesta manera resulta més fàcil recarregar-ho.

L’extinció automàtica per IG01 consisteix a reduir la concentració d’oxigen, però en uns percentatges no perjudicials per a l’ésser humà en cas que s’hagi d’usar en zones ocupades per persones. Cal destacar que aquesta extinció automàtica per IG01 manté una bona visibilitat per a l’ésser humà en cas que s’hagin d’evacuar persones.

Gas IG100

El nitrogen és un gas inert dielèctric molt recomanat per a la protecció de materials elèctrics en cas d’incendi, és un gas net que es crema sense deixar cap tipus de residu ni toxicitat, sent d’aquesta manera no perjudicial per a l’ésser humà. El nitrogen pur s’obté destil·lant l’aire, la qual cosa significa que és ecològic i és fàcilment recarregable, a més de tenir zero potencial nociu cap a l’ozó.

L’extinció per gas IG100 pot ser modular o centralitzada, incloent-hi tots els sistemes amb tret manual o automàtic. Aquesta extinció per gas IG100 manté una visibilitat molt alta per a l’ésser humà en cas que s’hagin d’evacuar persones.

Gas IG55

Aquest gas inert és una composició 50% argó i 50% nitrogen, la barreja d’aquests gasos aconsegueix conservar les característiques individuals de cada gas i manté el fet de no deixar cap tipus de residu ni toxicitat.

L’extinció per gas IG55 consisteix a reduir la concentració d’oxigen, en l’àrea de l’incendi per sota del qual es necessita perquè existeixi combustió, però en uns percentatges no perjudicials per a l’ésser humà en cas que s’hagi d’usar en zones ocupades per persones. En la majoria de casos d’extinció per gas IG55, els incendis s’extingeixen en baixar la concentració d’oxigen del 21% al 14%.

Gas IG541

Aquest gas inert és una composició de gasos dielèctrica molt recomanada per a la protecció de materials elèctrics en cas d’incendi, és un gas net que es crema sense deixar cap tipus de residu ni toxicitat sent d’aquesta manera no perjudicial per a l’ésser humà i apropiat per a fer servir en les situacions en les quals la neteja de l’agent extintor pugui suposar un problema.

El sistema d’extinció d’IG541 pot estar en sistema simple o en sistemes de doble fila, incloent-hi tots els sistemes amb tret manual o automàtic. Aquest sistema d’extinció d’IG541 presenta zero potencial nociu cap a l’ozó i no contribueix a l’escalfament global.