La millor fabricació d’equipaments d’extintors

Triar correctament un proveïdor que realitzi la fabricació d’equipament d’extintors de la seva empresa és clau perquè el seu sistema contra incendis sigui el més segur i eficient.

D’aquesta manera, estarà protegit enfront de qualsevol contratemps que pogués succeir i a les conseqüències tan nocives que provoquen un foc inesperat.

A Fleximecan li assegurem la millor fabricació d’equipaments d’extintors, amb les millors peces i components i un suport continu per a assegurar el seu bon funcionament.

Treballem per a oferir constantment un disseny i fabricació a l’altura de les expectatives dels nostres clients, una òptima instal·lació i el millor manteniment i cura dels sistemes d’extinció.

Els extintors juguen un paper molt important i és necessari comptar amb aquests elements per a poder gaudir de la màxima protecció, tant per a les persones com per als equips i indústries.

Sense ells, el seu negoci podria patir grans contratemps molt perjudicials, especialment referent a la salut. I, a nivell material, la seva empresa hauria de parar durant un bon temps per a restablir-se.

No ho dubti i tingui al seu costat a experts d’aquest àmbit que vetllin pel seu benestar.

Som un proveïdor de sistemes d’extinció per a incendis totalment professional i li oferim les millors mesures preventives de seguretat d’aquest sector.

Fabricació i venda de peces d’extinció segons les seves necessitats


Conèixer les necessitats dels nostres clients i els seus requeriments és bàsic a l’hora d’instal·lar un sistema d’extinció idoni. Per a això, analitzem cada empresa, les seves característiques i tots els factors que l’envolten, perquè puguin tenir al seu abast elements d’extinció a mesura.

No tots els sectors empresarials tenen els mateixos riscos davant de les flames i, per aquest motiu, a Fleximecan donem un suport personalitzat.

 

I, de la mateixa manera que és essencial tenir al seu abast peces i components i una fabricació altament qualitativa, ho és tenir un servei al client potent i fort, perquè pugui donar-li el millor assessorament, tota la informació i un servei tècnic en qualsevol instant.

Aquests aspectes els hi atorga la nostra corporació.

Igualment, donem pautes per a tenir el millor ús dels extintors, indiquem la seva correcta ubicació i com s’han d’emprar.


Els extintors sempre han d’estar perfectament senyalitzats per a facilitar la seva utilització si ho necessités.

La importància de comptar amb un bon servei d’extinció


És molt important tenir seguretat a qualsevol entorn, sigui com sigui. Però, en el laboral, és encara més rellevant. Existeixen emplaçaments fàcilment inflamables i que, en cas de foc, podria haver-hi conseqüències molt negatives.

Totes les empreses han de comptar amb un sistema d’extinció segur i, per descomptat, que aquest gaudeixi d’un manteniment periòdic per a assegurar el seu correcte funcionament.

A Fleximecan realitzem un seguiment dels nostres sistemes i components contra incendis de manera exhaustiva, tal com indica la normativa, amb la finalitat que els nostres clients tinguin la certesa que, si hi hagués foc, podrien estar tranquils.

El nostre equip expert del sector identifica qualsevol problema o incidència, verifica que tot està en ordre i realitza les recàrregues quan sigui necessari.

Oferim un servei complet, perquè l’entorn sigui el més segur possible gràcies a les nostres eines d’extinció.

El seu proveïdor de sistemes d’extinció de confiança


A Fleximecan dissenyem els nostres propis components d’extinció i els dels nostres clients, sempre de la màxima qualitat.

A més, entre els nostres serveis, pot trobar la venda de peces d’extintors i el seu manteniment, la fabricació en sèrie de prototips i estanquitat dels components i la millor atenció i servei als nostres clients.

Ens esforcem per a donar-li un suport eficient, ràpid i el millor funcionament, per a poder satisfer les seves expectatives.

Contacti amb Fleximecan, empresa líder en extinció, i obtindrà una fabricació d’equipament d’extintors idònia pel seu negoci.

2021-05-11T11:21:49+00:00