Detecció i extinció de cuines

Fleximecan ha dissenyat el seu propi sistema de detecció i extinció per a cuines industrials amb una innovadora vàlvula que és configurable tant per a extinció directa com indirecta i que compta amb dos sistemes d’activació:

  • El primer d’ells és mitjançant un tub termo-sensible, i
  • El segon mitjançant activació manual al costat del manòmetre indicador de pressió del tub termo-sensible

Altres valors afegits de la nostra solució són:

  • El sistema automàtic de tall de subministrament de gas a les cuines que es troben protegides (d’aquesta manera, es talla el subministrament de calor a les fonts incendiades en el moment de la ràpida extinció), i
  • L’agent extintor per a focs de classe A, B i F que segueix les normes UNE-EN 1568-4:2000 i UNE-EN 1568-1:2000

Accedeix a les fitxes tècniques del sistema: