Detecció i extinció de cuines

Existeixen molts punts de propagació de foc en les cuines modernes, s’usen grans quantitats de combustible inflamable, a més de treballar amb nivells de calor intensos, creant així possibles situacions perilloses amb el foc com a principal protagonista. Per això és necessari tenir sistemes d’extinció en les cuines industrials.

Sistema d’extinció ProteK

On més greix s’acumula en una cuina industrial és en la campana i el greix és un possible punt perillós d’inici del foc. Amb el sistema d’extinció ProteK cuina, s’incorporarà el millor sistema automàtic d’extinció d’incendis per a campanes de cuines. Aquests sistemes es poden activar tan elèctrica com manualment.

El funcionament del sistema d’extinció ProteK cuina és simple i molt eficaç gràcies al fet que té doble efecte. Detecta la creació d’un foc quan la temperatura de la campana puja de manera molt ràpida, en aquest moment inicia el protocol d’extinció i usant l’activació elèctrica, el primer efecte que té és descarregar l’agent extintor en forma d’escuma extingint les flames i posteriorment amb aquesta escuma, el seu segon efecte és crear una capa superficial que refreda la zona per a evitar una possible reignició, aquest últim procés o efecte és anomenat saponificació.

Aquafog per a incendis

Aquafog per a incendis (Aquafog LPG) compta amb capçals nebulitzadors dissenyats per a descarregar l’aigua dividida, és a dir, Aquafog LPG intenta optimitzar al màxim la descàrrega d’aigua dividint el seu volum en gotes diminutes. Aquesta tècnica permet maximitzar la refrigeració, reduir el volum d’aigua utilitzat i reduir els danys que pot arribar a causar molta quantitat d’aigua sobre l’entorn, com ja causen alguns sistemes tradicionals.

Els sistemes de protecció Aquafog LPG, també denominats Aquafog per aigua nebulitzada, destaquen per la seva manera d’usar l’aigua dividint el seu volum en gotes molt petites, convertint-se així en un sistema d’extinció de triple efecte. Aquafog per aigua nebulitzada té com a primer efecte sufocar l’incendi amb el vapor generat en el moment en el qual l’aigua pren contacte amb el foc, posteriorment com a segon efecte refreda l’espai perquè en disparar l’aigua en gotes molt petites es forma una superfície de captació de calor major i finalment com a tercer efecte atenua l’incendi per la boira generada, que absorbeix gran part de la calor protegint així l’entorn. Aquest sistema d’aigua nebulitzada Aquafog LPG redueix el risc que el foc revisqui i ofereix una protecció ràpida i eficaç contra incendis de classe A, B, C i F.

Protecció d’incendis Firetrace

Firetrace és un sistema d’extinció fàcil d’instal·lar a prop del punt perillós, és un sistema d’incendis automàtic amb el principal objectiu d’aturar l’inici d’un incendi en qüestió de segons i evitar-ne la propagació posterior.

Aquest sistema de protecció d’incendis Firetrace està format per una ampolla pressuritzada d’agent extintor connectada a un tub de polímer, que es trencarà en entrar en contacte amb flames alliberant així l’agent extintor. Aquest tub de polímer és flexible i durador, té una alta precisió de temperatura que permet detectar una situació de variació de temperatura preocupant.

Disseny Fleximecan

Fleximecan ha dissenyat el seu propi sistema de detecció i extinció per a cuines industrials amb una innovadora vàlvula que és configurable tant per a extinció directa com indirecta i que compta amb dos sistemes d’activació:

  • El primer sistema d’activació és mitjançant un tub termo-sensible.
  • El segon sistema d’activació és mitjançant activació manual al costat del manòmetre indicador de pressió del tub termo-sensible.

Compta amb un sistema automàtic de tall de subministrament de gas per a les cuines que es troben protegides, d’aquesta manera, es talla el subministrament de calor a les fonts incendiades en el moment de la ràpida extinció.

Aquest agent extintor ofereix una extinció eficaç per a focs de classe A, B i F seguint les normes UNE-EN 1568-4:2000 i UNE-EN 1568-1:2000.

Accedeix a les fitxes tècniques del sistema: