Recàrregues i retimbrats2022-09-19T12:40:51+00:00

Recàrregues i retimbrats

El servei que donem als nostres clients a nivell de recàrregues està dedicat a l’extinció d’incendis, en concret als agents d’extinció de CO2 i de baixa pressió combinats amb N2, com és, per exemple, el gas HFC227 o gas extintor HFC227 (comercialment conegut com a gas FM200). El procediment de retimbrat es regeix segons la Directiva 2010/35/UE sobre equips de pressió transportables (TPED) i està certificat per una entitat acreditada a aquest efecte.

A les nostres instal·lacions comptem amb maquinària exclusiva i tècnics experimentats per emplenar totes aquestes tasques i, d’aquesta manera, oferir aquests serveis als nostres clients millorant els estàndards de qualitat del mercat.

Retimbrat d’extintors

De vegades es pot confondre la recàrrega d’extintors amb el retimbre en extintors, la recàrrega és un procés més senzill i econòmic que el retimbre. De fet, la recàrrega d’extintors és un dels passos que cal fer en el retimbre en extintors, en altres paraules, es pot recarregar sense retimbrar però no a la inversa.

Els extintors tenen una vida útil de 20 anys i el retimbrat d’extintors és una revisió que es fa cada 5 anys, 3 cops al llarg de la vida d’un extintor, arribant així als 20 anys de vida. Els extintors d’incendis han de ser donats de baixa quan tenen 20 anys, per això per fer un retimbrat d’extintors s’ha de tenir en compte que l’extintor tingui menys de 20 anys de vida, que estigui en bon estat i no incompleixi cap criteri per a ser rebutjat.

Aquesta revisió anomenada retimbrat d’extintors consta de diversos passos, es comença traient la pressió de l’extintor per desmuntar-lo i netejar-lo, després se sotmet a una determinada pressió depenent del tipus d’extintor i es despressuritza per poder-lo recarregar, muntar i acabar amb el procés sotmetent-lo a pressió de nou.

Retimbrat de cilindres

Els cilindres que continguin agents extintors han de ser retirats de la seva col·locació cada 10 anys per fer el retimbre de cilindres amb proves a pressió. De la mateixa manera que el retimbrat d’extintors i el retimbrat de botellons, quan es realitzin les proves en el retimbrament de cilindres, s’hauran de revisar les vàlvules i, en cas que sigui necessari, es canviaran les juntes del pistó intern i les de la base de la solenoide de la vàlvula.

Per fer un retimbre de cilindres els recipients han de complir les normes vigents, com per exemple, no s’admeten vàlvules de coure o les parts metàl·liques en contacte amb el contingut no han d’estar compostes per més del 65% de coure.

Retimbrat de botellons

A totes les ampolles destinades a gasos industrials i medicinals, independentment del material d’elles o de la seva marca comercialitzadora, s’ha de fer una revisió o inspecció, també anomenada retimbre de botellons, en períodes o intervals de 10 anys.

El retimbrat de botellons s’inicia amb la inspecció visual de l’ampolla i la vàlvula, posteriorment es fa una revisió, identificació i control de marques de l’ampolla, a continuació es segueix amb una inspecció visual exterior, i abans de finalitzar es verifica el coll de l’ampolla i la rosca interior per acabar amb una darrera inspecció interior, de la rosca i de la vàlvula.

Un cop realitzat el retimbre de botellons les ampolles o botellons queden etiquetats segons les normes, d’acord amb els requisits i les indicacions del client.

Últimes notícies

T’INTERESSA EL NOSTRE SERVEI?

TRUQUI’NS ARA