Extintor vàlvula encastada

L’extintor de vàlvula encastada ha estat dissenyat per Fleximecan per a entorns agressius que poden perjudicar els extintors convencionals de pols ABC, ja que la vàlvula queda parcialment a l’interior del recipient de l’extintor, totalment protegida amb la tapa que disposa el conjunt.

L’àmbit d’aplicació d’aquest tipus d’extintors és, per exemple, aquells ambients on es puguin projectar partícules de forma no controlada, com són les explotacions mineres a cel obert, o entorns d’alt risc d’incendi, com poden ser instal·lacions de processament de petroli i/o gas, petroquímiques, etc.

Accedeix a la fitxa de l’extintor: