Sistemes d’extinció per CO2

Fleximecan ofereix als seus clients cilindres modulars i configuracions de bateries carregats amb l’agent extintor CO2 que comprèn el següent llistat de components i que també es poden adquirir de forma individual: