Sistemes d’extinció per químics

Per agents extintors químics Fleximecan té en el seu catàleg diferents components preparats pel gas extintor HFC 227 ea (conegut com gas fm200), el gas HFC 23 (conegut com gas antiincendis FE 13) i el gas extintor HFC 125 (conegut com gas FE 25), encara que actualment només podem servir carregat el primer d’ells.

Els gasos HFC (hidrofluorocarbonats) són la tercera generació de gasos amb base de fluor, estan formats per hidrogen, fluor i carboni. La preocupació sobre l’impacte mediambiental dels refrigerants està en constant ascendència i alleuja saber que aquests gasos al no contenir clor no destrueixen la capa d’ozó. A més, cal destacar que són aproximadament 1000 vegades més potents que el CO2.

Gas extintor HFC 227

El gas HFC 227, també conegut com heptafluoropropà o gas fm200, és el gas substitut del haló més estès pel món, amb resultats molt satisfactoris. El NOAEL permet el seu ús en àrees residencials amb sistemes d’immersió integrats. El gas HFC 227 actua absorbint i extraient la calor de les flames, així quan la temperatura baixa, la reacció química de combustió s’atura. És adequat fer servir aquest gas HFC 227 per a incendis de tipus A i de tipus B.

Gas antiincendio FE 13

Entre els agents extintors nets, el gas FE 13, també conegut com a trifluorometà o gas HFC 23, és el gas amb nivell de toxicitat més baix, de manera que resulta ser segur per protegir zones ocupades, a més de no ser nociu per a la capa de ozó. El gas FE 13 és idoni per a zones on les temperatures són molt baixes i cal concentracions d’extinció elevada perquè el seu punt d’ebullició és relativament baix. Com també passa amb altres gasos, no és conductor de l’electricitat i tampoc és corrosiu, és un agent net que no deixa residus i evita danys secundaris.

Gas extintor HFC 125

El gas HFC 125, també conegut com a pentafluoroetà o gas FE 25, és un gas que no deixa residus, no és conductor de l’electricitat, és incolor i inodor. De la mateixa manera que el gas HFC 227, el gas HFC 125 actua absorbint i extraient la calor de les flames, així quan la temperatura baixa, la reacció química de combustió s’atura. Igual que el gas HFC 23, és idoni per a zones on les temperatures són molt baixes perquè té un punt d’ebullició baix, fins i tot més baix que el gas HFC 23. És adequat fer servir aquest gas HFC 125 per a incendis de tipus A.

Components

Tots aquests components amb els quals es poden configurar sistemes modulars o bateries, i que també es poden sol·licitar de forma individual, són:

També us recomanem…