Sistemes d’extinció per químics

Per agents extintors químics Fleximecan té en el seu catàleg diferents components preparats per als agents HFC227 ea, HFC-23 i HFC-125, encara que només el primer d’ells podem servir-lo carregat actualment. Tots aquests components amb els quals es poden configurar sistemes modulars o bateries, i que també es poden sol·licitar de forma individual, són:

També us recomanem…