Serveis2022-09-23T12:35:28+00:00

Des de conductes hidràulics fins a mecanització

Els nostres serveis van des de la fabricació en sèrie i comprovació del correcte funcionament i estanquitat dels components dels nostres clients, tant a nivell de conjunts mecanitzats com de conductes hidràulics, fins al manteniment de sistemes.

Mecanització

El nostre servei de mecanització es realitza sobre la base dels nostres experimentats operaris i la versatilitat de les nostres màquines-eina de control numèric, sent la qualitat el nostre principal objectiu.

El departament de Qualitat de la nostra empresa compta amb una diversitat d’útils de mesura que assegura el control de la producció. En concret, a més dels estris de mesura típics a peu de màquina, com poden ser peus de rei, calibres, profundímetres, micròmetres, etc… també comptem amb un sistema de mesurament en 3D i rugosímetre.

El tipus de servei que oferim està dedicat a la fabricació de:

  • Sèries curtes, prototips i útils amb torn i fresa convencional, i de
  • Sèries llargues amb torns de control numèric i centres de mecanitzat de 5 eixos continus i horitzontals de doble pallet i alta producció.

Fleximecan també ofereix als seus clients l’assaig de prova de pressió amb aigua fins a 800 bars, per validar la resistència dels components fabricats.

Acoblats i assajos

Des de Fleximecan li posem a la seva disposició l’àrea d’acoblament de conjunts i assajos pneumàtics per verificar el correcte funcionament dels dissenys dels nostres clients. Els nostres operaris i tècnics compten amb l’experiència i els mitjans requerits amb útils i bancs d’assaig per a realitzar les tasques que comprenen un correcte acoblament en un entorn net i la seva posterior verificació amb assajos idonis en cada cas, amb l’objectiu de ratificar l’efectivitat de la mecanització, l’acoblament i funcionament del conjunt.

Fleximecan ha desenvolupat una estructura interna per mantenir la traçabilitat dels components utilitzats en els lots de fabricació i muntatge per a la posterior emissió als nostres clients dels certificats de conformitat dels materials i els assaigs pneumàtics de verificació de funcionament i fuita.

Recàrregues i retimbrats

El servei que donem als nostres clients a nivell de recàrregues està dedicat a l’extinció d’incendis, en concret als agents d’extinció de CO2 i de baixa pressió combinats amb N2, com és, per exemple, el HFC227 ea (comercialment conegut com FM200). El procediment de retimbrat, el qual es regeix segons la Directiva 2010/35/ UE sobre equips a pressió transportables (TPED) i està certificat per una entitat acreditada a aquest efecte, cobreix les següents accions:

  • Identificació del cilindre i preparació per a la inspecció d’assajos.
  • Inspecció visual exterior.
  • Inspecció visual interior.
  • Assaigs complementaris.
  • Inspecció del coll d’ampolla.
  • Assaig de pressió i posterior assecat.
  • Inspecció de la vàlvula.
  • Marcat del cilindre i muntatge de la vàlvula, amb el tub sonda si s’aplica.
Veure més

Conductes hidràulics

La capacitat de producció de Fleximecan i l’alt nivell de qualitat dels nostres conductes hidràulics s’uneixen per donar el servei de fabricació als dissenys dels nostres clients, tant per a conductes rígids com flexibles. El ventall de fabricació de conductes hidràulics va des de la baixa pressió, passant per mitjana, alta i molt alta pressió, els quals poden ser assajats en els nostres bancs de prova hidrostàtics amb aigua.

El mercat dels conductes hidràulics

El sistema intern de la nostra companyia ens permet el marcatge dels conductes hidràulics per mantenir la traçabilitat dels components i posterior emissió dels certificats de conformitat dels materials i assajos hidrostàtics de resistència i fuita.

Últimes notícies sobre la fabricació de conductes hidràulics

T’INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?

TRUCA’NS ARA