Les parts que formen un extintor

Un extintor té la funció d’apagar qualsevol tipus de foc, depenent del combustible que el provoqui necessitarem un agent extintor o un altre, però tots els extintors estan composts per les mateixes parts. Avui parlarem de les parts que componen un extintor i la seva funcionalitat.

 

  • Agent : és la substància que conté l’extintor i té com a objectiu apagar el foc, existeixen diferents tipus d’agents extintors, cadascun tindrà un ús específic assignat a una mena de combustible i serà el més adequat o efectiu per a apagar-ho.
  • Propel·lent: és el gas que conté els extintors i la funció dels quals és proporcionar la pressió necessària per a expulsar l’agent del dipòsit.
  • Tanc cilíndric: com el seu nom indica és un tanc que conté l’agent extintor i el propel·lent, pot ser que el propel·lent i l’agent estiguin en tancs cilíndrics separats, però connectats per a proporcionar la pressió en el moment d’utilitzar l’extintor.
  • Vàlvula: és la peça que va a la sortida del tanc cilíndric dels extintors i té com a funció dosar la sortida de l’agent amb una maneta que utilitzem a manera d’aixeta.
  • Filtre i/o mànega: el filtre és la part per on SURT l’agent extintor, pot fer de difusor o tenir la forma que necessiti l’agent extintor per a la seva màxima efectivitat. La mànega serveix per a poder dirigir el flux d’agent cap a on vulguem sense haver de moure tot l’extintor, ja que aquest pot ser molt pesat. Hem de facilitar el maneig dels extintors, ja que s’utilitzen en moments en els quals hem de reaccionar de manera efectiva i ràpida, i convé que estiguin ben dissenyats per a facilitar el seu ús, per això, hi ha extintors que no tenen mànega, això dependrà de la seva forma d’ús i de l’agent que contingui.

Nosaltres som Fleximecan i fabriquem peces per a extintors, visiti la nostra pàgina web i posi’s en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o pregunta.

 

2019-11-13T14:03:24+00:00