Falques de tret

Per activar la descàrrega dels cilindres pneumàticament en una configuració de bateria, utilitzem conductes de mànega de tefló llis recobert amb malla inoxidable AISI 303 que aporten la fiabilitat, flexibilitat i radi de curvatura necessaris per a qualsevol tipus d’instal·lació.

Durant el procés de fabricació apliquem controls de producció que es complementen amb l’assaig hidràulic del cable per verificar la seguretat i estanquitat de la mateixa.

Des d’aquí es descarrega la fitxa tècnica d’aquest tipus de conductes.