Odoritzador per CO2

L’odoritzador és de gran utilitat en aquelles instal·lacions que estiguin protegides amb agent extintor CO2 i on poden trobar-se persones ocupant aquestes instal·lacions en el moment de la descàrrega per extingir un incendi.

El CO2, per si sol, és inodor, i encara que no és perillós en baixes concentracions per a les persones i els animals, sí que és considerat de risc quan es troba en certes concentracions, com podria donar-se el cas en l’extinció en un local.

L’odoritzador és un component que conté un líquid que dóna olor al CO2 quan es produeix el tret d’una bateria perquè s’ha detectat un foc. Es connecta al col·lector de descàrrega i buida únicament el seu contingut en el flux de CO2 del col·lector, ajudant així a les persones a identificar que s’està descarregant l’agent extintor a la localització on es trobin per al seu desallotjament immediat.

Accede a la ficha técnica del producto:

Categoria: