Sistemes de pesatge

A Fleximecan disposem de dos sistemes de pesatge de cilindres per a control de càrrega. Aquests dos són:

  • Sistema de pesatge electrònic de cèdula de càrrega,
  • Sistema de pesatge mecànic amb contacte elèctric, que també es pot subministrar de tipus ATEX (per a entorns amb alt risc explosiu).
Categoria: