Vàlvules de seguretat

Les vàlvules de seguretat per a cilindres de Fleximecan han estat dissenyades amb l’objectiu d’oferir la màxima funcionalitat, versatilitat i fiabilitat als nostres clients. A més, es fabriquen sota un estricte control de qualitat que es combina amb uns assajos de resistència hidroestàtica, de funcionament i d’estanquitat en banc pneumàtic, tot realitzat pels nostres experimentats operaris.

A continuació, en la següent taula disposem les fitxes tècniques de cada vàlvula per agent extintor:

Agent extintor Model Configuració
(A -autònoma, P -pilot, E -esclava)
Activació
(S -solenoide, M -manual, N -pneumàtic, E -explosor)
CO2 FLM130 A, P, E S, M, N
FLM140 A, P S, M
FLM150 E N
Químico FLM173 A, P, E S, M, N
FLM200 A, P, E S, M, N
Inerts FLM130 A, P, E M, N, E

Accedeix a les fitxes tècniques: