Quants extintors ha de tenir un local?

A l’hora d’obrir un local cal tenir en compte una sèrie de normatives i lleis per complir amb el reglament, i una d’aquestes són els extintors.

Quan s’obre un local o un negoci, un dels requisits que cal complir és el de disposar d’un sistema antiincendis. Hi ha molts tipus i varietats de sistemes antiincendis, però com els extintors solen ser el més comú i el mínim exigit pel reglament, en aquest blog anem a treure-li de dubtes sobre quants fan falta per obrir un negoci i mantenir-lo.

L’error més comú al pensar el número d’extintors

La decisió que solem cometre a l’hora de pensar en quants necessitem en el nostre negoci, és creure que com més gran sigui el local, més unitats necessitarem. Té la seva lògica, i és que en l’anterior legislació sí que era així, però actualment hi ha certes excepcions i la quantitat va relacionada amb l’activitat que es desenvolupa en el local.

És a dir, que en locals on les dimensions siguin iguals, si en un local es desenvolupen activitats perilloses que poden provocar incendis, aquest disposarà de més efectius per apagar incendis que l’altre.

Una altra de les coses que cal tenir en compte és que no hi ha una llei estricta que digui quants extintors ha de tenir un local. Hi ha el Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, el seu objectiu és establir les regles i procediments que permeten complir les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. Però si hi ha una llei municipal que sigui més restrictiva que l’DBSI, aquesta ordenança prevaldrà per sobre, ja que és l’ajuntament el que atorga la llicència d’obertura del negoci.

Si necessita assessorament sobre extintors perquè va a obrir un negoci i no sap quants ha de tenir, en Fleximecan li oferim els nostres serveis perquè el seu local sigui totalment segur davant d’incendis.

2020-04-14T08:37:29+00:00