La importància de la fabricació a mida d’extintors

La fabricació a mida d’extintors és essencial en qualsevol entorn, especialment en l’industrial, on poden existir majors vulnerabilitats enfront del foc.

Depenent el sector laboral, un incendi pot provocar grans problemes, sobretot humans i, per descomptat, econòmics.

Per això, és molt important comptar amb una fabricació a mida d’extintors, que tingui en compte cada aspecte de la indústria, els seus punts febles i les seves necessitats, amb la finalitat d’atorgar la major protecció.

Els extintors són els nostres grans aliats i són clau per a fer que un foc incipient no es converteixi en un major i descontrolat.

Però sempre han de ser els adequats conformes les característiques del lloc on es trobin, segons la mena de foc que es pot provocar, els elements que es trobin a l’interior de la instal·lació i concorde a les normatives vigents.

Comptar amb un disseny personalitzat de sistemes d’extinció marca la diferència i ofereix major seguretat.

En qualsevol entorn laboral, s’ha de tenir la certesa que, en cas d’incendi, existeixen les eines adequades per a fer-li front i, per això, aquestes han de ser adaptades a cada situació.


Per què els extintors són clau en les indústries

Els extintors són elements bàsics que garanteixen el millor control en cas d’incendi. Contenen un agent extintor, el qual serà projectat i dirigit sobre el foc mitjançant una pressió interna. Generalment, tenen un dispositiu per a prevenció d’activat accidental que prèviament ha de ser deshabilitat.

Són recipients metàl·lics, els quals poden ser de diferent tipologia i grandària, depenent del lloc on s’instal·lin. Han d’estar perfectament senyalitzats i gaudir d’un manteniment periòdic perquè, en cas de requerir-los, estiguin sempre en perfecte estat.

Els sistemes d’extinció a mida per a indústries són essencials, ja que són espais on poden existir grans conseqüències negatives si es produís un incendi.

Les empreses d’aquesta envergadura necessiten una prevenció ben estructurada, mitjançant elements d’extinció personalitzats, sempre pensant en la indústria i en tot el que li envolta. Un incendi pot provocar-se en qualsevol instant i propagar-se ràpidament, així que han de tenir els millors sistemes d’extinció.

En l’àmbit legal, tota indústria ha de complir amb les normes de seguretat, especialment pensades per a oferir la major protecció a les persones, i tenir sistemes d’extinció adequats segons la normativa, comptar amb els millors materials, equips i components, així com un bon manteniment.


Sistemes d’extinció a mida per a fàbriques i indústries

El disseny, fabricació i instal·lació de sistemes d’extinció per a indústries és un aspecte determinant i no pot tractar-se a la lleugera. Ha de triar una empresa del sector que li ofereixi els millors elements d’extinció i que aquests s’adaptin a les circumstàncies que li esdevinguin.

A Fleximecan avaluem detingudament qualsevol entorn i elaborem un sistema eficaç i personalitzat, garantint al màxim la major defensa davant del foc, a més d’oferir un servei complet i un suport constant.

Analitzem cada detall de les instal·lacions, donant la millor ubicació als sistemes d’extinció, que no existeixi un accés obstruït, que sigui visible, que tinguin senyalització, que obtinguin sempre el manteniment actualitzat i estiguin en les millors condicions, que comptin amb la càrrega completa, etc.

Aquests aspectes són essencials perquè, en cas d’incendi, els extintors estiguin operatius i funcionals.


Empresa líder en disseny i fabricació d’extintors

A Fleximecan, empresa experta en disseny i fabricació a mida d’extintors, proporcionem a les indústries i altres corporacions, seguretat i protecció davant de qualsevol altercat originat pel foc.

Per a això, dissenyem sistemes d’extinció personalitzats i adaptats a cada cas, depenent de les seves necessitats.

Comptem amb gran experiència en el sector i amb un equip professional al seu abast, perquè pugui obtenir un suport a mida, atent i eficaç.

Contacti amb nosaltres i li oferirem el millor assessorament i servei en aquest sentit.

2021-06-08T14:18:37+00:00