Pautes i consells per l’extinció d’incendis per a empreses

Els efectes d’un incendi són realment terribles i devastadors, i saber quins protocols seguir per a l’extinció d’incendis per a empreses, pot suposar la diferència entre poder seguir amb la seva activitat, o haver de tancar durant un llarg període, o en el pitjor dels casos, de forma definitiva.

 

La lluita contra els incendis en l’àmbit de l’empresa, ha evolucionat de forma constant, des que a mitjans del segle XIX, les primeres indústries i fàbriques comencessin a funcionar, i amb elles, comencessin els primers incendis.

 

En aquella època, poc més es podia fer que acudir als bombers de l’època (poc dotats de materials), i córrer d’un lloc a un altre, tirant galledes d’aigua, amb l’esperança de sufocar les primeres flames.

 

De vegades, amb sort, podía donar-se el miracle de tenir èxit i,  en la majoria d’ocasions, aquests incendis consumien part de la fàbrica.

 

Amb el pas el temps, gràcies a la millora dels cossos de bombers i els seus materials, formació i recursos, i a la creació de noves eines que qualsevol podia fer servir, els primers extintors, bombes de sufocació per gas CO2, i altres, la lluita contra el foc en l’àmbit empresarial va començar a tenir èxit.

 

Però sens dubte, el gran salt qualitatiu en extinció d’incendis per a empreses, que ha marcat la diferència en l’última dècada, ha estat la formació en auto protecció del personal, que avui, saben actuar en primera instància, i compten amb certes eines per fer-ho amb èxit.

 

EL SEU MAJOR ALIAT EN CAS D’INCENDI: SISTEMA D’EXTINTORS PER A EMPRESES

Si a aquest factor li sumem l’obligatorietat de comptar amb un sistema d’extintors per a empreses, es pot entendre que els incidents s’han reduït d’una manera dràstica.

 

Avui el sistema de detecció d’incendis de qualsevol empresa seriosa, detecta l’incendi, dispara les alarmes, avisa les autoritats, i posa en atenció als empleats, que poden donar aquesta primera resposta a l’espera de personal qualificat.

 

Que sigui obligatori que les empreses comptin amb un sistema integral d’extintors a les seves instal·lacions, no fa més que augmentar l’eficàcia d’aquest sistema global.

 

QUINS EXTINTORS PER A EMPRESES ADQUIRIR

Cal recordar, com ja s’ha esmentat en altres ocasions, que el sistema d’extintors per a empresa a triar, haurà d’anar en consonància del tipus de negoci que es posseeixi.

 

Així els extintors d’una empresa metalúrgica, no seràn els mateixos que s’ hagin de tenir en una empresa de la fusta, o una empresa que fonamentalment treballa amb químics.

 

Delegar aquest estudi de les necessitats pròpies, en el departament de riscos laborals i en una empresa de seguretat contra incendis especialitzada en aquests aspectes, pot suposar que la nostra empresa segueixi en peu o caigui pastura de les flames, i això, és l’últim que qualsevol propietari desitja.

2020-08-31T09:02:44+00:00