Col·lectors

Els col·lectors que manufacturem en Fleximecan estan fabricats amb acer amb recobriment exterior per evitar l’efecte de la corrosió. Aquests dispositius estan dissenyats per connectar cilindres de capacitats de 67, 75, 100 i 120 litres, 80 litres i 120 litres.

Accedeix a les fitxes tècniques del producte:

Categories: ,